Začlenění komponentů Lynx do projektu

Jednou z oblastí atletických projektů, v nichž společnost Lynx poskytuje pomoc mnoha předním architektům a projektantům je rozšiřování jejich znalostí systému automatického měření času (FAT) a jeho začlenění do infrastruktury sportovišť. Lze předpokládat, že na každém kvalitním stadionu se budou ročně konat alespoň dvě soutěže vyžadující plně automatické měření času. Proto je třeba začlenit do projektu příslušnou infrastrukturu a neustále na ni pamatovat..
Tato infrastruktura již často existuje, ale není optimálně situována či navržena s dostatečnou kapacitou. V mnoha případech je nutno přizpůsobovat instalaci systému pro měření času jen proto, že infrastruktura byla navržena pouze se zřetelem na fotbal. I s malou dávkou předvídavosti a minimálními dodatečnými náklady lze navrhnout každý stadion tak, aby odpovídal potřebám multifunkčního sportoviště.

 

Základní (víceúčelová) infrastruktura

Základ infrastruktury stadionu tvoří dvojice rozvodných skříní – podobných skříni na obrázku vpravo – umístěných uvnitř a vně dráhy poblíž cílové čáry, propojených dvoupalcovou trubicí (viz základní schéma na druhé straně). Je však nutno poznamenat, že pokud není možno umístit pod dráhu průchodku, například při rekonstrukci, je možné provést kompletně bezdrátovou infrastrukturu. Pokud váš projekt takové řešení vyžaduje, obraťte se na společnost Lynx a promluvte si s našimi techniky.
Jak je zřejmé ze základního schématu, jsou požadavky jednoduchého systému na měření času v základním provedení velmi nenáročné:
  • Dvě rozvodné skříně uvnitř a vně dráhy poblíž cílové čáry
  • Ethernetový kabel vedený v průchodkou pod dráhou, propojující primární cílovou kameru EtherLynx s počítačem FinishLynx.
  • Přívod elektrického napájení pro kameru EtherLynx, pokud možno s vlastním jističem. Doporučujeme mít přívod napájení uvnitř i vně dráhy pro případ budoucího rozšíření na systém se dvěma kamerami.

Pokročilá infrastruktura

U některých sportovišť se vyžaduje možnost změnit směr sprintů na 100 a 200 metrů, pokud by vítr foukal proti směru běhu. V takovém případě je nutná instalace další dvojice rozvodných skříní v každém místě doběhu závodu. (Viz schéma pokročilé infrastruktury na druhé straně).
Na většině velkých stadionů je kabel startovací pistole veden pod zemí, aby jej závodníci nepoškozovali hřeby svých treter. Pokud váš zákazník dává tomuto řešení přednost, budete potřebovat další tři dlouhé trubice (průchodky) a rozvodné skříně na vnitřní straně začátku obou rovinek. První půchodka by měla být vedena z hlavní vnitřní rozvodné skříně u cílové čáry podél rovinky na start běhu na 100 metrů. Druhá průchodka povede pod vnitřní stranou oválu od startu běhu na 100 metrů ke startu běhu na 200 metrů. Třetí průchodka pak povede od startu běhu na 200 metrů ke startu běhu na 1500 metrů.

 

Specifikace kabeláže

  • Signální kabel od startovací pistole – Belden 9533
  • Konektory signálního kabelu od startovací pistole – 3-kolíkové XLR
  • Varianty Ethernetového síťového kabelu
    • Standardní Cat 5 (T568A/B RJ45)
    • Standardní optický kabel s příslušnými vysílači a přijímači