Balíčky pro technické disciplíny Competition Elite

 
Balíček Competition Elite obsahuje v porovnání se standardem Competition dva klíčové komponenty; výsledkové tabule a větroměr odpovídající standardům IAAF. Při použití bezdrátových přenosových jednotek SeriaLynx lze výsledkové tabule a větroměr připojit bezdrátově z kteréhokoli místa na stadionu prostřednictvím ručních zařízení Pocket PC.
Se zásuvným modulem pro výsledkové tabule bude software FieldLynx ovládat přiložené displeje LED s vysokou svítivostí, které divákům i sportovcům umožní sledovat vývoj disciplíny. Sportovci v technických disciplínách příliš dlouho soutěžili v izolaci. Při zaznamenávání výsledků do zápisu rozhodčího znají průběžné výsledky pouze ti, kdo na zápis vidí.
V souladu s platnými předpisy IAAF musejí být všechny pokusy v horizontálních skokových disciplínách (skok daleký a trojskok) doplněny údaji o směru a síle větru. Obsluha systému FieldLynx může okamžitě přiřadit informace o větru
 • Plně integrované displeje – lze použít s FieldLynx, FinishLynx, nebo LynxPad.
 • Displeje zobrazují výkon a číslo soutěžícího
 • Výška číslic 25cm zajišťuje výjimečně dobrou čitelnost
 • Větroměr dle pravidel IAAF – lze použít s FieldLynx a FinishLynx
 • Veškerý nezbytný software a rozhraní jsou součástí balíčku.
  Komponenty
 • 3 kapesní počítače s bezdrátovým připojením a operačním systémem Windows CE.
 • Brána a anténa se zesilovačem AirLynx Wireless 802.11
 • Serverová licence NetExchange
 • 3 sady FieldLynx pro právu soutěže
  • Zásuvný modul do softwaru FieldLynx pro rozhraní výsledkových tabulí
  • Zásuvný modul do softwaru FieldLynx pro rozhraní větroměru
 • 2 sady AirCyber pro mobilní přístup k výsledkům
 • 1 sada ClerkLynx – nástroj pro vzdálený zápis
 • Sonický větroměr odpovídající pravidlům IAAF
 • Displeje 1 x 7 číslic s podstavcem
 • 2 bezdrátové jednotky SeriaLynx (konvertory RS 232 na Ethernet)
Software pro řízení závodů LynxPad – dostupné v mnoha jazycích: anglickém, francouzském, italském, španělském, ruském, německém. POZNÁMKA: na vyžádání jsou k dispozici další jazyky
 

Bezdrátová komunikace

Jednotky SeriaLynx jsou velké asi jako menší kniha, představují však klíčový komponent pro bezdrátové zpracování dat. Zajišťují snadnou, rychlou a bezchybnou komunikaci mezi kapesními počítači (Pocket PC), na nichž je provozován FieldLynx, a výsledkovými tabulemi a větroměrem, které jsou součástí balíčku Competition Elite.
Jednotky jsou adresovatelné nezávisle, lze je použít v kombinaci s displejem a FieldLynx pro zobrazování pokusů a pořadí v technických disciplínách, nebo v kombinaci s FinishLynx pro zobrazování časů běhů. Jednotky jsou napájeny 12V DC a jsou dodávány se síťovým adaptérem na střídavý proud. Každá jednotka pojme dvě sériová zařízení.
 

Celková integrace s displeji a větroměry

Balíček obsahuje sonický větroměr splňující pravidla IAAF
Snadné přizpůsobení displeje mnoha typům výsledkových tabulí
Nastavitelné informace a protokol displeje
Snadná integrace větroměru a sdílení dat