OSVĚDČENÝ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM MĚŘENÍ
ČASU CERTIFIKOVANÝ I.A.A.F. SE DVĚMA
KAMERAMI, POLOHOVAČEM PRO NASTAVENÍ
KAMERY, ULTRAZVUKOVÝM PŘÍSTROJEM NA
MĚŘENÍ VĚTRU A VELKÝM DISPLEJEM.

 

Předpis I.A.A.F. 165:20 (vydání 2006- 2007)

Pokud to bude možné, měly by být v provozu nejméně dvě kamery cílových fotografií, po jedné na každé straně dráhy….

Balíček Champion-ship Elite obsahuje všechny komponen-ty Championship – - a k tomu další navíc!

Balíček Championship Elite certifikovaný IAAF se dvěma cílovými kamerami Vám dává možnost velmi rychlého a jednoznačného vyhodnocení výsledků, protože Vám dává jistotu v možnosti pozorování velmi těsných doběhů z obou stran. Nadto zvyšuje tento balíček množství informací pro diváka, protože obsahuje velký přenosný 6-9 místný displej.

KOMPONENTY

 • Kamera EtherLynx – 2000, vysoké rozlišení (2000 snímků/sekundu, obsahuje časomíru, barevná kamera)
 • Připojení “F-mount” s optickým hledáčkem a automatickým nastave ním objektivu
 • F-mount 28mm -105mm f/2.8 objektiv se zoomem (připojení NIKON)
 • Záložní kamera EtherLynx 2000 –plně aktualizo-vatelná, 1000 snímků/sek., obsahuje časomíru, barevná kamera se zoomem na dálkové ovládání
 • Kompletní profesionální stativ vč. hlavy stativu pro obě kamery
 • Kamera včetně kompletního vybavení a startova-cích kabelů
 • Zabudované rozhraní k velkým displejům pro zobrazování výsledků a větroměr
 • FinishLynx 32 – software pro časomíru s integro-vanou databází
 • LynxPad – software pro zpracování dat výsledků v lehké atletice
 • Automatický polohovač kamery
 • Certifikovaný systém rádiového přenosu startu RadioLynx
 • Ultrazvukový větroměr (podle IAAF)
 • Automatický přídavný modul snímků s integrova-ným virtuálním senzorem, který řídí časy velkého displeje
 • 6-9 místný velký přenosný displej

CHAMPIONSHIP ELITE

Balíček Championship Elite obsahuje veškeré technologie,

 


které soutěž potřebuje ke změření uznaného světového rekordu: povolený systém rádiového přenosu
startu, 2 digitální kamery na měření času, větroměr odpovídající předpisům IAAF… a mnoho dalších zařízení. Balíček Championship Elite je založen na balíčku Championship a nadto obsahuje velký displej a dodatečné vybavení záložní kamery EtherLynx 2000 na barevnou kameru, která pomáhá v situacích, ve kterých nelze jasně určit doběh do cíle pouze z jediného
pohledu. Snímky obou kamer jsou synchronizované a mohou být paralelně ukázány na počítači časomíry, což umožňuje naprosto jednoznačné vyhodnocení výsledků. Velký displej ukazuje denní dobu, probíhající čas nebo výsledek závodu.

Balíček Championship Elite nadto ještě obsahuje
firmou Lynx patentované automatické snímání
doběhu do cíle a virtuální senzor jako přídavné zařízení. Toto Vám nahrazuje senzor a přináší při
snímání další cenné funkce.
Kompaktní velký 9-místný displej

 

 

 


s 15 cm vysokými alfanumerickými
znaky umožňuje čitelnost i při vzdálenosti
75 m. Nadto je dodáván s akumulátorovou baterií, kufříkem a stativem pro snadnější polohování.
V souladu s firemní filozofií Lynx učinit přenos dat co nejjednodušší, jsou texty přenosu dat pro
větroměr, tento velký displej a mnoho dalších zařízení obsaženy v softwaru FinishLynx a pracují
automaticky a bezchybně.