Co je automatické měření času?

Automatické měření času (Fully Automatic Timing – FAT) je standard, který dnes vyžadují všechny národní atletické svazy. Požadavky na schválený systém FAT jsou v zásadě následující:
Měření času se musí spustit automaticky signálem ze startovacího zařízení ~ v atletice většinou pistole
Systém musí být schopen tisknout fotografie se zobrazením časů
Musí být schopen měřit čas s přesností minimálně 1/100 vteřiny
FAT se vyžaduje pro uznání rekordů na všech úrovních, od národních až po světové uznané národními atletickými svazy i Mezinárodní atletickou federací (IAAF). V některých zemích se toto měření vyžaduje již i u rekordů Národní federaci středoškolských klubů.
Časoměrné zařízení může být použito pro schválení žádostí o uznání nových národních či mezinárodních rekordů, pouze pokud splňuje výše uvedené požadavky.

 

Jsou systémy FAT složité?

Určitě ne!
Základní systém pro lineární snímání FAT má pouze tři části:
Startovní snímač, který detekuje výstřel pistole.
Počítač.
Digitální kameru na cílové čáře.
Jak přesný je digitální systém FAT?
Kvalitní digitální systémy pro snímání cílové fotografie, například systémy vyráběné v USA společností Lynx System Developers, mají v kameře vestavěny digitální hodiny s odchylkou plus-mínus jedna miliontina!
Stopky na měření času se spouštějí automaticky výstřelem ze startérovy pistole. Díky této vysoké míře přesnosti je hračkou i měření na 1/1000 vteřiny.

 

Co je fotografie s řádkovým snímáním?

Fotografii s řádkovým snímáním si lze představit asi tak, jako když sedíte v místnosti a úzkou štěrbinou pootevřených dveří sledujete, jak kolem nich někdo proběhne. Vždy uvidíte pouze úzký „výřez“ z běžící osoby; ve velmi krátké době však proběhne kolem dveří celá. Teď si představte, že štěrbina pootevřených dveří je dokonale vyrovnána s cílovou čarou.
Obrázek z řádkového snímání se v podstatě skládá ze série velice úzkých jednotlivých obrazů pohledu na cílovou čáru – a činnost, která probíhala v daném zlomku vteřiny – složených vedle sebe, jak ukazuje schéma.
V případě digitálního systému srovná specializovaný software na řádkové snímání tyto úzké výřezy vedle sebe, takže obsluha jasně vidí, kdy jednotliví závodníci proběhli cílovou čarou. Odečet času se provádí prostým přesunutím kurzoru myši na tělo příslušného závodníka – software zobrazí čas automaticky.
jaké jsou další výhody?
Rychlé a snadné nastavení hardwaru.
Na rozdíl od jiných systémů FAT lze v případě softwaru FinishLynx využít dálkové nastavení pozice kamery a její automatické srovnání s cílovou čarou.
Bezdrátová startovací technologie RadioLynx, která je součástí nejvyspělejších systémů, znamená navždy konec nutnosti pokládat kabely ke všem startovním pozicím po celém stadionu.
Sdílení dat
Všechny systémy Lynx mají vestavěnu funkci propojení systému měření času s výsledkovými tabulemi a softwarem pro správu závodů, čímž je zajištěn okamžitý a bezchybný přenos dat (jmen, družstev, atd.)
Vysoká kvalita fotografického tisku
Vytištěné fotografie z cílové kamery produkované systémem Lynx FAT splňují veškeré požadavky pro uznávání rekordů na všech výkonostních úrovních.
pohledu na cílovou čáru – a činnost, která probíhala v daném zlomku vteřiny – složených vedle sebe, jak ukazuje schéma.
V případě digitálního systému srovná specializovaný software na řádkové snímání

 

Proč zvolit řešení Lynx?

Lepší výsledky závodů

Poctivost. Trenéři a sportovci brzy zjistí, že výsledky jsou poctivé, přesné a přezkoumatelné – nebudou již žádné další spory či protesty.
Soutěže budou probíhat dle časového plánu, protože nebudete muset řešit spory a zmatky ohledně jednotlivých drah a časů na konci každého závodu.
Rekordy budou přesné a uznatelné. Žádnému sportovci nebude odepřeno uznání jeho výkonu

Zlepšení finančních výsledků

Lepší využití omezených lidských zdrojů – nebudete muset zajišťovat pořadatele na ruční měření času pro každou dráhu
Úspora nákladů ~ V případě, že nyní za soutěže platíte provozovateli služeb. Měření můžete provádět sami a tyto náklady tak ušetřit.
Zajištění finančních prostředků pro vaši činnost prostřednictvím prodeje tištěných fotografií ve vysoké kvalitě jednotlivým účastníkům vašeho mítinku a ím zvýšit atraktivnost vašich závodů.